De Bijbel leert dat we onszelf dienen te voeden met het Woord van God. Het helpt ons en laat ons zien wat de wil van God is in ons leven. In 2 Timotheüs 3:16 lezen we: Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is.

Bidden is praten met God, hoe vaker je met God praat des te beter je Hem leert kennen. Er zijn heel veel punten om voor te bidden, beseffende dat God al onze gebeden hoort en ons geeft wat wij nodig hebben. Hij is de Verhoorder van onze gebeden, wij bidden en Hij komt in actie.

Bidden is dus voor iedereen van groot belang! We lezen in Efeziërs 6:18: Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. In Psalmen 65:3 lezen we: U hoort al onze gebeden en alles wat leeft, mag dan ook tot U komen.

 

Bijeenkomst:

Elke woensdag van 19:30 tot 21:00 uur
Prins Bernhardstraat 7
3331 BN Zwijndrecht

Je bent van harte welkom!