In Lucas 6:38 lezen we een belofte van God dat als wij geven, ons meer dan overvloedig gegeven zal worden. Dit is een bijzonder mooie belofte die geldt voor iedereen, maar is tegelijkertijd ook zeker een uitdaging en een geloofsdaad in momenten dat geven juist heel moeilijk is bijvoorbeeld doordat we in financiële problemen zijn geraakt. Echter als we op God ons vertrouwen stellen belooft Hij voor ons te zorgen en ons alles te geven wat wij nodig hebben (Filippenzen 4:19).

Ook wij als gemeente Iglesia di Cristo beseffen en onderstrepen het belang van geven, mede daarom geven wij tenminste 10% van onze inkomsten aan projecten en organisaties die bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie.

Wij zijn dankbaar voor uw donaties en giften en geloven dat God u zal zegenen voor uw bijdrage. Met uw bijdrage en giften wordt zorgvuldig omgegaan. Wij zijn ANBI geregistreerd waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belastingdienst. Een externe onafhankelijke accountant bureau begeleid en controleert de financiële administratie.

Bankgegevens
Stichting Iglesia di Cristo
Rabobank: NL22 RABO 0301 3523 72
BIC: RABONL2U

ANBI