Met een gedeelte van uw bijdrage ondersteunen wij verschillende zendingsprojecten. Dit zijn projecten die staan achter het zendingsbevel welke Jezus Christus ons heeft opgedragen in Mattheus 28:19: ‘Ga erop uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.’

De Bijbel leert dat wie veel zaait ook veel zal oogsten. Graag en met liefde zaaien wij dan ook in dergelijke projecten door dezen financieel te ondersteunen en op die manier tevens onze betrokkenheid te doen blijken. In 2 Korinthiërs 9:6 lezen we: Onthoud dit goed: wie niet veel geeft, zal ook zelf niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten, maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten.