Ons visie en missie is gebaseerd op het Woord van God, de Bijbel. Verschillende teksten waar wij onze visie en missie in terugvinden, spreken ons als gemeente erg aan:

In Jesaja 61:1 lezen we als volgt: De Geest van God de Here rust op mij, omdat de Here mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden.

Wij geloven dat we geroepen zijn om het Evangelie te verkondigen aan alle mensen, waardoor mensen tot inkeer komen en geloven dat er alleen in Jezus Christus eeuwige redding en verlossing is.
God wil mensen die lijden en worden onderdrukt graag helen, genezen, herstellen, vrij maken en vernieuwen. Dit bovennatuurlijke wonderbaarlijke werk wil Hij door zijn zonen en dochters hier op aarde heen doen. Wij, Gods kinderen, zijn geroepen om te spreken tegen dit lijden van mensen zodat God kan ingrijpen in deze levens en een nieuw werk kan verrichten welke alleen Hij kan doen.

In Mattheus 28:19 lezen we als volgt:
Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Hier zien we dat de Here Jezus ons een opdracht geeft, namelijk om iedereen tot een discipel van Hem te maken en te dopen. We willen graag mensen leren en laten zien wat de Here Jezus van ons vraagt. Dat is, dat wij leren dat het leven met Hem betekend dat er verandering gaat plaatsvinden in ons leven waarbij Hij ons de kracht geeft die we nodig hebben om stap voor stap, beetje bij beetje steeds meer Zijn wil te doen en niet meer ons eigen wil. Hij wil ons graag bovennatuurlijk bijstaan, helpen, bekrachtigen, troosten en bemoedigen. Meer dan genoeg redenen voor ons als gemeente om deze taak op ons te nemen en mensen deze blijde boodschap te verkondigen.