Wij organiseren wekelijks samenkomsten en diensten. De Bijbel leert ons in Romeinen 10:17 dat geloof komt door het horen van het Woord van God. Samen komen en samen horen, leren, overdenken, overleggen en het Woord van God bespreken is essentieel om ons geloof te doen groeien en zo een hechtere relatie met onze hemelse Vader te krijgen.