*******************************************************************************************

CORONAVIRUS UPDATE (15 maart 2020):

In verband met het coronavirus en de ontwikkelingen hieromtrent zullen er geen samenkomsten zijn de komende weken. Via onze website en Facebook zullen we aangeven wanneer we weer starten met de samenkomsten.

We zullen vanaf zondag 22 maart (via onze Facebook) online diensten  houden om 11.00 uur.

Voor vragen kun je mailen naar info@iglesiadicristo.com.

Wij bidden een ieder gezondheid, genezing, wijsheid, Gods vrede en rust toe!

*********************************************************************************************

 

Wij organiseren wekelijks samenkomsten en diensten. De Bijbel leert ons in Romeinen 10:17 dat geloof komt door het horen van het Woord van God. Samen komen en samen horen, leren, overdenken, overleggen en het Woord van God bespreken is essentieel om ons geloof te doen groeien en zo een hechtere relatie met onze hemelse Vader te krijgen.